IMG_0636.jpg

MARIA APOLEIKA / LIVE PAINTING SESSION

GALWAY CARTOON FESTIVAL 2018

O NAS

Jesteśmy zaangażowani na różnych płaszczyznach animacji kulturowej, począwszy od solidnej diagnozy deficytów i potrzeb, poprzez przemyślane metody działania, mające na celu popularyzację kultury a także edukację kulturalną. Organizujemy wystawy, spotkania, dyskusje, warsztaty. Działania opieramy na idei wyzwalania i wspomagania lokalnych zasobów, wielokrotnie przy długotrwałym zaangażowaniu w celu wywołania i utrwalenia zmian. Współpracujemy także z innymi organizacjami oraz instytucjami wspierając inicjatywy o zbliżonych celach. Działamy w Polsce oraz za granicą. Lubimy pracować z dziećmi.

 

Naszymi głównymi celami są:

1. Upowszechnianie kultury, sztuki oraz dziedzictwa kulturowego

2. Promowanie uczestnictwa w kulturze

3. Wspieranie edukacji artystycznej i kulturalnej

4.Rozwijanie międzynarodowej współpracy kulturalnej, promowanie idei wielokulturowości i integracji europejskiej

5.Inicjowanie i wspieranie działalności służącej rozwojowi turystyki

6. Promowanie regionu oraz jego mieszkańców

7. Wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych

 

WYBRANE PROJEKTY

WYBRANE PROJEKTY

FOREST DAYS

Galway 2017

Forest-Days.jpg

WYBRANE PROJEKTY

PLAY ARTS

Art Workshops 2016-2020

Asset 1-100.jpg

WYBRANE PROJEKTY

JOSEPH CONRAD INSPIRATIONS

Exhibition 2017-2020

23244375_1450519445056335_56537092260028

LUDZIE

102290914_184176399610858_85898446596797
102290914_184176399610858_85898446596797

AGA WYPYCHOWSKA

Dziewczyna z Pragi (tej warszawskiej), absolwentka Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS w Warszawie na kierunku Kulturoznawstwo oraz Narodowego Uniwersytetu w Galway, Irlandia na kierunku Community Development. Interesuje się antropologią społeczną, pracą z małymi społecznościami, w tym imigrantami oraz jedzeniem, jako współczesnym procesem społeczno-kulturowym.

102290914_184176399610858_85898446596797

IWONA KWIEK

Łodzianka z krwi i kości, antropolożka oraz managerka kultury, ukończyła studia w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej na Uniwersytecie Łódzkim. Z pracą w kulturze związana od ponad 20 lat. Obecnie zasiada w Zarządzie Galway2020 Europejska Stolica Kultury, pracuje w podkomisji ds. dziedzictwa kulturowego. Jej głównym obszarem zainteresowań jest tożsamość kulturowa oraz filozofia dialogu. Kocha zwierzęta, kolekcjonuje sztukę ludową.

102290914_184176399610858_85898446596797

JOANNA SIEWIERSKA

Ślązaczka, absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie w Dublinie, gdzie została pierwszą pochodzącą spoza Irlandii przewodniczącą Związku Studenckiego. Członkini zespołu monitorującego przy brukselskim Biurze Europejskich Związków Studenckich, Ekspert Komisji Europejskiej ds. Strategii na rzecz młodzieży. Działaczka na rzecz praw człowieka. Wypieka wyśmienite ciasta i desery, mówi biegle po polsku, angielsku, irlandzku i francusku. 

STATUT FUNDACJI BARDZO ŁADNIE