IMG-0605_edited_edited.jpg

Jesteśmy organizacją pozarządową, która jako główne cele stawia sobie zwiększanie potrzeby prowadzenia dialogu międzykulturowego, popularyzowanie postawy aktywnej tolerancji, traktującej odmienność jako wartość, a nie powód do wykluczenia, a także promowanie etyki solidarności oraz upowszechnianie wiedzy o wartościach i regułach respektowanych w różnych grupach kulturowych.

FUNDACJA BARDZO ŁADNIE

NASZE PRIORYTETY

IMG-0607.jpe
BUDOWANIE DIALOGU KULTUROWEGO
EDUKACJA KULTURALNA
14707997_1083254931782790_40550951025979
PROMOCJA KULTURY POLSKIEJ
42414565_1824281024346840_61979733223832

PROJEKT

Integration Through Culture to kampania edukacyjna składająca się z cyklu wystaw w przestrzeni publicznej oraz działań informacyjno-edukacyjnych prowadzonych w mediach społecznościowych. 

Głównym celem jest wykorzystanie wybranych motywów kultury polskiej jako punktu wyjścia do rozmowy i refleksji.

Zadanie publiczne
współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie "Dyplomacja  publiczna 2020 – nowy wymiar”

PARTNERZY PROJEKTU

PARTNERZY

Fundacja Bardzo Ładnie
ul. Próchnika 15 lok.51
90-708 Łódź

KRS 0000512448
NIP 725 207 64 72
REGON 101789392

info@bardzoladnie.org.pl

©2020 Bardzo Ładnie

Obszar roboczy 1-100h